wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Kontakt

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w CKG.

Administrator Danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest CKG z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bydg. Olimpijczyków 2, 85-796 Bydgoszcz, e-mail: kontakt@numizmatyk24.pl, tel. 731-484-129, (dalej „CKG”).

CKG – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.
W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane przez CKG w celach:
należytego wykonania zawartych przez CKG umów - do czasu zakończenia ich trwania bądź ustania wynikających z nich praw i obowiązków, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane przetwarzamy tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.
Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
CKG przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od swoich Klientów, dla których świadczone są usługi realizowane przez CKG, bezpośrednio od Ciebie w ramach realizacji powyższych usług oraz z plików „cookies”. Informacje pozyskane przez pliki „cookies” przechowywane są przez oprogramowanie komputera przeglądarki i dotyczą podstawowych informacji na temat preferencji Użytkownika. Użytkownik ma możliwość wyłączenia/przywrócenia cookies w dowolnym momencie poprzez ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Zachowanie Użytkownika na stronie serwisu rejestrowane jest też przez narzędzie Google Analitics.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
W zależności od łączących Cię z CKG relacji, CKG może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:
dane osobowe (np. imię i nazwisko),
dane prowadzonej działalności gospodarczej (np. nazwa, adres, NIP)
dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail, adres korespondencyjny),
dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych w ramach realizacji świadczonych usług)
dane kontraktowe (np. szczegóły umów zawartych między Tobą/firmą, która reprezentujesz),
dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji)

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
Dostęp do Twoich danych, wewnątrz struktury organizacyjnej CKG, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez CKG pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez CKG odbiorcom poza strukturą CKG (np. instytucje sądowe). Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w CKG, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych mogą być:
podmioty, którym CKG powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT, sądy, lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących CKG, jej Klientów, oraz Ciebie (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów), podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy księgowe, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

Realizacja praw
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W przypadku usunięcia Konta z serwisu,  CKG ma prawo do przetwarzania danych Użytkownika jeśli jest to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez CKG usług np. wystawienia faktur lub poinformowaniu Cię o realizacji usługi. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie brak możliwości świadczenia przez CKG usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Informacje dotyczące Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych znajdziesz w Regulaminie na stronie: www.numizmatyk24.pl

Pozdrawiamy,

Dział Prawny

CKG
85-796 Bydgoszcz
ul. Bydg. Olimpijczyków 2
NIP: 7131803418

Telefon: +48 731 484 129
E-mail: kontakt@numizmatyk24.pl


Przejdź do strony głównej

ABC Kolekcjonera

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu